1 Kg Sắt Phi 6 Dài Bao Nhiêu Mét ? Chiều Dài Cuộn Thép Phi 6

Bạn cần biết 1 kg sắt phi 6 dài bao nhiêu mét ? để thiết kế, dự toán công trình. Bạn cần bảng tra chiều dài cuộn thép phi 6 các nhà máy khác nhau. Hãy xem ngay dưới đây

Công thức tính chiều dài thép phi 6

Để tính chiều dài thép phi 6, người ta quy ra từ công thức tính trọng lượng, ta có công thức tính chiều dài thép phi 6 như sau:

Công thức tính chiều dài cuộn thép phi 6

Công thức tính chiều dài cuộn thép phi 6

Trong đó:

  • L: chiều dài thép
  • M: khối lượng của sắt (kg),
  • 7850 là khối lượng riêng của một mét khối sắt
  • 3.14 là số pi
  • D: đường kính của cây thép (mét)

1 kg sắt phi 6 dài bao nhiêu mét ?

Để tính 1 kg sắt phi 6 có chiều dài bao nhiêu mét ta áp dụng công thức trên, với M = 1 kg, D = 0,0006 m, ta có:

L = (1*4) : [7850 * 3.14 * (0.006)^2] = 4,51 m

Kết luận: 1 kg sắt phi 6 sẽ dài 4,51 m

1 cuộn thép phi 6 dài bao nhiêu mét ?

1 cuộn thép phi 6 thường dài tới hơn 200 mét, tùy vào từng nhà máy mà chiều dài cuộn thép phi 6 có kích thước khau nhau. Bạn xem chi tiết ngay dưới đây.

Bảng tra chiều dài cuộn thép phi 6 theo nhà máy

Chiều dài cuộn thép phi 6 của các nhà máy khác nhau là khác nhau, bạn xem chi tiết ở bảng sau:

Báo giá sắt phi 6 mới nhất (của các nhà máy tốt nhất hiện nay)

DMCA.com Protection Status

Download bảng báo giá sắt thép mới nhất (file excel)

Download bảng giá mới nhất hôm nay